Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.01/16-01-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 1/16-01-2020 ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΩΠ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 53/18-12-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΗΨHΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΕΣ

ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΩΠ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 52_11-12-2019

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθ. 52/11-12-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΤΟΔΣ. Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 51_5_12_2019

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθ. 51/5-12-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών-τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ -διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας τους.

Για το αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ