Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.48/15_10_2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 48/15-10-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ08 ΕΤΟΔΣ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Επανατοποθετήσεις- τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 & Ειδικοτήτων

Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Επανατοποθετήσεις-τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.47/11_10_2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 47/11-10-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Τοποθετήσεις_Επανατοποθετήσεις_Τροποποίηση Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Επανατοποθετήσεις_Τροποποίηση Συπλήρωσης Ωραρίου Μονίμων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ05

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Τροποποίηση ορισμού Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

4. Απαλλαγή εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 από κατοίκον διδασκαλία σε νήπιο

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ. 46/08-10-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 46/08-10-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Επανατοποθετήσεις-Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Επανατοποθετήσεις - Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Για την Πράξη Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου πατήστε εδώ

Για την Πράξη Ενίσχυσης Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης πατήστε εδώ

Για ΔΥΕΠ Κλάδου ΠΕ60 πατήστε εδώ

4. Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου διδασκαλίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

5. Τροποποίηση ορισμού Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων 

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

6. Ορισμός Προϊσταμένης Ειδικού Ν/Γ Κορυδαλλού

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

7. Τροποποίηση ορισμού Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων /Ενίσχυση

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής Α’ Πειραιά να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης http://dipe-peiraia.att.sch.gr/peiraias/epiloges_anapliroton_form.php έως την Κυριακή 7/10/2018.

 

Για να δείτε τα κενά ειδικοτήτων Α' Πειραιά πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τα κενά Κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 Α' Πειραιά πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 45/3-10-2018

Ανακοινοποίηση στο ορθό του ορισμού Προϊσταμένων ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Ανακοινοποίηση στο ορθό της τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ05. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Ανακοινοποίηση στο ορθό της τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω ανατροφής τέκνου. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Ανακοινοποίηση στο ορθό της τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά με την αριθ. 45/3-10-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

Επανατοποθετήσεις -Συμπληρώσεις -τροποποιήσεις συμπλήρωσης μονίμων. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Επανατοποθετήσεις -συμπληρώσεις τροποποιήσεις συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών ΕΤΟΔΣ. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με διαθεση από το ΠΥΣΔΕ Πειραιά. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τροποποίηση συμπλήρωσης εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ05. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 ΕΤΟΔΣ . Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρώτριας ΠΕ07. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών λόγω αναγνώρισης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών λόγω ανατροφής τέκνου. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για κατ οίκον διδασκαλία. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Διάθεση μονίμων εκπαιδευτικών σε παράλληλη στήριξη μαθητών. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ορισμό Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και μονοθεσίου Δημοτικού Σχολείου (μόνιμοι εκπαιδευτικοι). Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ορισμό Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων (αναπληρωτές ΠΕ60. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ορισμό Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων (αναπληρωτές ΠΕ70) . Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ορισμό Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων (αναπληρωτές ΠΕ61-ΠΕ60ΕΑΕ). Για το αρχείο πατήστε εδώ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.44/ 26-9-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αρίθμ.44/26-09-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Επανατοποθετήσεις_Τροποποιήσεις Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών όλων των Κλάδων Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

 Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Ανακοινοποίηση Συμπλήρωσης ωραρίου_Τροποποίησης Συμπλήρωσης Ωραρίου Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Συμπλήρωση ωραρίου_Τροποποίση Συμπλήρωσης Ωραρίου Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με διάθεση από τη Β/θμια Πειραιά

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

 

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ