Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Αποφάσεις Πράξης 7/25-11-2021 Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (Συμβουλίου Επιλογής)

Ανάθεση προσωρινής άσκησης  καθηκόντων Υποδιευθυντών/ντριών για το Σχολ. έτος 2021-2022.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΡΑΞΗ 33/25-11-2021

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 33/25-11-2021 Πράξη του ανακοινώνει:

1.Εξέταση αιτημάτων επανατοποθέτησης-τροποποίησης-συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών (1η ανακοινοποίηση).

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας σε μαθητή.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΡΑΞΗ 31/09-11-2021

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 31/09-11-2021 Πράξη του ανακοινώνει:

 

1.  Την ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στο 26 ΝΓ Κερατσινίου και 8 ΝΓ Σαλαμίνας

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ.

2. Τον ορισμό Αναπληρωτή Δ/ντη στο 04 ΔΣ Νίκαιας

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Τον ορισμό Αναπληρωτών Δ/ντών στα Ειδικά ΔΣ της ΔΠΕ Πειραιά

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

4. Την επανατοποθετήση-συμπλήρωση-τροποποίηση ωραρίου Αναπληρωμάτων και μονίμων εκπαιδευτικών (2η ορθή επανάληψη)

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ ΦΑΣΗΣ

Για να δείτε τις τοποθετήσεις πατήστε εδώ

Ειδική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Για να δείτε την ειδική πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να δείτε τα παραρτήματα πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΡΑΞΗ 30/26-10-2021

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 30/26-10-2021 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Τον ορισμό Αναπληρώτριας Διευθύντριας στο 2o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ.

2.Εξέταση αιτημάτων επανοτοποθέτησης-τροποποίησης-συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ  

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ