Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ TO ΦΕΚ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ Ν.4473/2017(ΦΕΚ78/30-05-2017/τ.Α') ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 4/Θ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά