Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 35_8 9 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 35_8 9 2017

ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Τοποθετήσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών. Για το σχετικό αρχείο πατήστε ΕΔΩ

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλην της παράλληλης στήριξης και των ειδικοτήτων για ΣΜΕΑΕ, πραγματοποιήθηκαν ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ από το ηλεκτρονικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών.

Η  τοποθέτηση έγινε κατά σειρά:

α) πολύτεκνοι ή γονείς τέκνου με αναπηρία ≥67%

β) πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας, κλπ

γ) γονείς με τρία, δύο, ένα τέκνα

δ) έγγαμοι χωρίς παιδιά

ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια στον πίνακα προσλήψεων

Για τις παραπάνω κατηγορίες στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα προστέθηκαν στα μόρια του πίνακα του κάθε εκπαιδευτικού, πλην των ΠΕ 70.50, ΠΕ71, ΠΕ60.50 και ΠΕ61, 300 μόρια για τον έγγαμο χωρίς παιδιά, 600 μόρια για τον έγγαμο με ένα παιδί, 900 μόρια για έγγαμο με δύο παιδιά, 1200 μόρια για έγγαμο με τρία παιδιά, 1500 μόρια για την κατηγορία (β) και 1800 μόρια για την κατηγορία (α), ώστε να προταχθούν όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία στις τοποθετήσεις τους σε συνδυασμό με τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων.

Για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70.50, ΠΕ71, ΠΕ60.50 και ΠΕ61 που δεν υπήρχε μοριακή σειρά έγινε αντιστροφή της σειράς κατάταξης στον πίνακα και στον αριθμό αυτό προστέθηκαν τα παραπάνω μόρια των κοινωνικών κριτηρίων.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε κάποια από τις προτιμήσεις τους, τοποθετήθηκαν χωρίς δήλωσή τους στα εναπομείναντα κενά σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Επισημαίνουμε ότι «βελτίωση θέσης» αναπληρωτή δεν προβλέπεται, εφόσον υφίστανται οι υπηρεσιακές ανάγκες για τις οποίες τοποθετήθηκε.

 Τοποθέτηση αναπληρωτών Δασκάλων ΕΑΕ και Νηπιαγωγών ΕΑΕ  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009815 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2017-2018 που προσλήφθηκαν με την αριθ. πρωτ. 147011/Ε1/06-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΧΖ4653ΠΣ-Θ7Λ) Υπουργική Απόφαση

Αρ. πρωτ. Απόφασης 10870/8-9-2017

Για το αρχείο τοποθετήσεων Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ πατήστε εδώ

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δασκάλων ΕΑΕ, Νηπιαγωγών ΕΑΕ, Αγγλικής Γλώσσας ΕΑΕ, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων ΕΑΕ, Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ, Μουσικής ΕΑΕ, Πληροφορικής ΕΑΕ, Θεατρικών Σπουδών ΕΑΕ καθώς και ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» που προσλήφθηκαν με την αριθ. πρωτ. 147014/Ε1/06-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΛΥΘ4653ΠΣ-9ΔΖ) Υπουργική Απόφαση

Αρ. πρωτ. Απόφασης 10869/8-9-2017

Για το αρχείο τοποθετήσεων Δασκάλων & Νηπιαγωγών για ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης ΕΑΕ πατήστε εδώ

Για το αρχείο τοποθετήσεων Ειδικοτήτων ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης, ΠΕ19/20-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών πλήρους και μειωμένου ωραρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018»για το διδακτικό έτος 2017-2018 που προσλήφθηκαν με την αριθ. πρωτ. 147025/Ε1/06-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΛΛ4653ΠΣ-ΖΡ8)  Υπουργική Απόφαση

Αρ,. πρωτ. Απόφασης  10872/8-9-2017

Για το αρχείο τοποθετήσεων ειδικοτήτων πατήστε εδώ 

Για το αρχείο τοποθετήσεων δασκάλων πατήστε εδώ

Τοποθέτηση αναπληρωτών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009801 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2017-2018 που προσλήφθηκαν με την αριθ. πρωτ. 147023/Ε1/06-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΛΜ74653ΠΣ-ΘΝ6) Υπουργική Απόφαση

Αρ. πρωτ. Απόφασης 10871/8-9-2017

Για το αρχείο  τοποθετήσεων νηπιαγωγών πατήστε εδώ

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία την Δευτέρα 11/9/2017 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους, τις οποίες οι Διευθυντές/ντριες αποστέλλουν στην Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά .

  • Καιρός