Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.4/26_1_2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.4/26_1_2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 4/26-1-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Α' & Β' Πειραιά 

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Β' Πειραιά

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Επανατοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής - Ανάθεση Υπερωριακής Απασχόλησης σε Εκπαιδευτικό ΠΕ70 για Παροχή Κατοίκον Διδασκαλίας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.4/26_1_2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ