Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 45/3-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 45/3-10-2018

Ανακοινοποίηση στο ορθό του ορισμού Προϊσταμένων ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Ανακοινοποίηση στο ορθό της τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ05. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Ανακοινοποίηση στο ορθό της τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω ανατροφής τέκνου. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Ανακοινοποίηση στο ορθό της τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά με την αριθ. 45/3-10-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

Επανατοποθετήσεις -Συμπληρώσεις -τροποποιήσεις συμπλήρωσης μονίμων. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Επανατοποθετήσεις -συμπληρώσεις τροποποιήσεις συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών ΕΤΟΔΣ. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με διαθεση από το ΠΥΣΔΕ Πειραιά. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τροποποίηση συμπλήρωσης εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ05. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 ΕΤΟΔΣ . Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρώτριας ΠΕ07. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών λόγω αναγνώρισης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών λόγω ανατροφής τέκνου. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για κατ οίκον διδασκαλία. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Διάθεση μονίμων εκπαιδευτικών σε παράλληλη στήριξη μαθητών. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ορισμό Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και μονοθεσίου Δημοτικού Σχολείου (μόνιμοι εκπαιδευτικοι). Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ορισμό Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων (αναπληρωτές ΠΕ60. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ορισμό Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων (αναπληρωτές ΠΕ70) . Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ορισμό Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων (αναπληρωτές ΠΕ61-ΠΕ60ΕΑΕ). Για το αρχείο πατήστε εδώ

 

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 45/3-10-2018