Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.47/11_10_2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.47/11_10_2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 47/11-10-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Τοποθετήσεις_Επανατοποθετήσεις_Τροποποίηση Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Επανατοποθετήσεις_Τροποποίηση Συπλήρωσης Ωραρίου Μονίμων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ05

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Τροποποίηση ορισμού Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

4. Απαλλαγή εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 από κατοίκον διδασκαλία σε νήπιο

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.47/11_10_2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ