Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για το ανακοινοποιημένο έντυπο αίτησης Υποδιευθυντή/ντριας πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης Υποδιευθυντή/ντριας πατήστε εδώ

Για το Ν. 4547/2018 πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4412/3-10-2018/τ.Β' πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για το ανακοινοποιημένο υπόδειγμα πρακτικού Υποδιευθυντή/ντριας πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα πρακτικού Υποδιευθυντή/ντριας πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.