Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ Συγκρότηση τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών που θα διεξάγουν τις εκλογές της 7ης- 11-2018, για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ καθώς και ορισμός περιοχών και σχολείων αρμοδιότητάς τους
  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ Συγκρότηση τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών που θα διεξάγουν τις εκλογές της 7ης- 11-2018, για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ καθώς και ορισμός περιοχών και σχολείων αρμοδιότητάς τους