Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης Προϊσταμένων πατήστε εδώ

Για το Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018-τ.Α') πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4412/3-10-2018-τ.Β' πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ