Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.50/02-11-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.50/02-11-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 50/02-11-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΝΙΑΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Επανατοποθετήσεις/Τροποποίηση Συμπλήρωσης Διδακτικού Ωραρίου Μονίμων Εκπαιδευτικών

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

4. Ορισμός Προίσταμένων 1θ Νηπιαγωγείων

Για το ανακοινοποιημένο σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

5. Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

6. Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

7. Τροποποίηση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω ανατροφής τέκνου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

8. Τροποποίηση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Για το ανακοινοποιημένο σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

9. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ11 με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

10. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς Κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 για παροχή κατοίκον διδασκαλίας σε μαθητές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.50/02-11-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ