Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και επιπλέον μελών ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ως συμβούλιο επιλογής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και επιπλέον μελών ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ως συμβούλιο επιλογής

Για την πρόσκληση της πιέστε εδώ

Για την αίτηση μέλους ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ

Για την αίτηση επιπλέον μέλους ΠΥΣΠΕ Συμβουλίου Επιλογής πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και επιπλέον μελών ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ως συμβούλιο επιλογής