Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ Α' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 34ου ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ Α' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 34ου ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για την Προκήρυξη πατήστε εδώ

Για το Έντυπο Αίτησης Υποδιευθυντή/ντριας πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4412/3-10-2018/τ.Β' πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ Α' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 34ου ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.