Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.18/12-03-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.18/12-03-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 18/12-03-2019 Πράξη του ανακοινώνει 1. Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ06 και 2. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.18/12-03-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ