ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.21/10-04-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

  • Εκτύπωση

Το ΠΥΣΠΕ με την αριθμ. 21/10-04-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70

2. Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70

3. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

5. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ'οίκον διδασκαλίας σε μαθήτρια δημοτικού σχολείου

6. Ορισμός εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 σε θέση προίσταμένης στην κενωθείσα θέση του Ν/Γ Αγίων Ασωμάτων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ