Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 35_4_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 35_4_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά ανακοινώνει:

Ανακοινοποίηση πίνακα χαρακτηρισμού λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 ,. Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 από λειτουργική υπεραριθμία, με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ, αιτούμενων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 από λειτουργική υπεραριθμία, με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ, αιτούμενων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ06 από λειτουργική υπεραριθμία, με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ, αιτούμενων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ11 από λειτουργική υπεραριθμία, με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ, αιτούμενων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αιτούμενων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ86 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αιτούμενων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Για σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ με απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης εντός και από άλλα ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ05 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και εντός ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ05. Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ08 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ/Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ91.01. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

΄Συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

 

 

 

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 35_4_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ