Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2ΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2ΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για το Νόμο πατήστε εδώ

Για την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2ΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ