Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 41_27_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 41_27_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για τις επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΤΟΔΣ πατήστε εδώ

Για την τροποποίηση συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού λόγω ανατροφής τέκνου πατήστε εδώ

Για τις επανατοποθετήσεις/τροποποιήσεις συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικών Π.Ε. πατήστε εδώ

Για τη συμπλήρωση υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ07 με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Πειραιά πατήστε εδώ

Για την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 για παροχή κατοίκον διδασκαλίας σε νήπια και τη διάθεση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 σε παράλληλη στήριξη μαθητή δημοτικού σχολείου πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων 1/θ Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου/Αναπλήρωση Προϊσταμένου πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων ΕΤΟΔΣ πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Προίσταμένων Νηπιαγωγείων ΕΝΙΣΧΥΣΗ πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 41_27_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ