Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Α 08 ΔΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Α 08 ΔΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Για την πρόσκληση της Διέυθυνσης Π.Ε. Πειραιά πατήστε εδώ

Για το Ν. 4547/2018 πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4412/2018 πατήστε εδώ

Για τη διευκρινιστική εγκύκλιο πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Α 08 ΔΣ ΝΙΚΑΙΑΣ