Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 05 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Α.Ι. ΡΕΝΤΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 05 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Α.Ι. ΡΕΝΤΗ

Για την πρόσκληση της Διεύθυνσης πατήστε εδώ

Για το Ν. 4547/2018 πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4412/2018 πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 05 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Α.Ι. ΡΕΝΤΗ