Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ Πρόσκληση πλήρωσης δύο θέσεων Υπεύθυνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά.

Πρόσκληση πλήρωσης δύο θέσεων Υπεύθυνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών πατήστε εδώ

Για το Ν.4547/2018 πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 5919/31-12-2018/τ.Β' πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 πατήστε εδώ

 

 

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ Πρόσκληση πλήρωσης δύο θέσεων Υπεύθυνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά.