Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΘΕΣΙΟΥ 06 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΘΕΣΙΟΥ 06 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για  τη σχετική προκήρυξη πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης Προϊσταμένου πατήστε εδώ

Για το ν. 4547/2018 πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4412/3-10-2018/τ.Β' πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΘΕΣΙΟΥ 06 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.