Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.01/16-01-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.01/16-01-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 1/16-01-2020 ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΩΠ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.01/16-01-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ