Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 09/31-01-2020.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 09/31-01-2020.

Ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά με την αριθμ. 9/31-01-2020 Πράξη της.

 

Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία την Δευτέρα 03/02/2020 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.

Οι τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τα προβλεπόμενα προτάσσοντας τους πολύτεκνους, τις ειδικές κατηγορίες, τους έχοντες ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα ή γάμο και τη σειρά του πίνακα πρόσληψης. Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δε δημοσιοποιούνται άλλα στοιχεία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι εκπαιδευτικοί Κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60 που προσλήφθηκαν σε Δομές ΕΑΕ-Παράλληλη Στήριξη καθώς και οι εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ70 που θα υπηρετήσουν σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης, θα συμπληρώσουν αναφορά ανάληψης υπηρεσίας χωρίς λογότυπο ΕΣΠΑ, καθόσον έχουν προσληφθεί μέσω προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),

Τα παρουσιολόγια των εκπαιδευτικών θα συμπληρώνονται χωρίς λογότυπο ΕΣΠΑ. Σχετικά έντυπα παρουσιολογίου θα αποσταλούν στις σχολικές μονάδες, προς διευκόλυνση των Διευθυντών/ντριών και Προίσταμένων.

Για το έντυπο αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας (Π.Δ.Ε.) πατήστε εδώ

Οι εκπαιδευτικοί των υπόλοιπων πράξεων, δηλαδή Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, Ενίσχυσης Προσχολικής Αγωγής, ΕΚΟ (Νέο Σχολείο) και Εξατομικευμένη Ειδικοτήτων, θα συμπληρώσουν αναφορά ανάληψης υπηρεσίας με λογότυπο ΕΣΠΑ, καθόσον έχουν προσληφθεί μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Σχολικών Μονάδων να αναρτήσουν τις αναφορές ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στο invoices και να προσκομίσουν επικαιροποιημένο ΕΩΠ και σχετικό πίνακα ωραρίου εργασίας εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά.

Για τις τοποθετήσεις Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου  πατήστε εδώ

Για τις τοποθετήσεις Ενίσχυσης Προσχολικής Αγωγής πατήστε εδώ

Για τις τοποθετήσεις Παράλληλης Στήριξης ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) πατήστε εδώ

Για τις τοποθετήσεις Τάξεων Υποδοχής (ΖΕΠ) πατήστε εδώ

Για τις τοποθετήσεις ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ και Τμημάτων Ένταξης (Π.Δ.Ε.) πατήστε εδώ

Για τις τοποθετήσεις Εξατομικευμένης Ειδικοτήτων πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 09/31-01-2020.