Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ -ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 19/06-03-2020.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ -ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 19/06-03-2020.

Ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά με την αριθμ.19/06-03-2020 Πράξη της.

Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία την Δευτέρα 09/03/2020 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.

Οι τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τα προβλεπόμενα προτάσσοντας τους πολύτεκνους, τις ειδικές κατηγορίες, τους έχοντες ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα ή γάμο και τη σειρά του πίνακα πρόσληψης. Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δε δημοσιοποιούνται άλλα στοιχεία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Σχολικών Μονάδων να αναρτήσουν τις αναφορές ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στο invoices και να προσκομίσουν επικαιροποιημένο ΕΩΠ και σχετικό πίνακα ωραρίου εργασίας εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά.

Για τις τοποθετήσεις παράλληλης στήριξης πατήστε εδώ 

Για τις τοποθετήσεις παράλληλης στήριξης σε εναπομείναντα κενά πατήστε εδώ

Για τις τοποθετήσεις Γενικής Παιδείας ΠΕ70 ΠΔΕ πατήστε εδώ

Για την τοποθέτηση ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ

Για την τοποθέτηση ΤΥ-ΖΕΠ πατήστε εδώ

Για την τοποθέτηση ΠΕ60 ΠΔΕ πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ -ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 19/06-03-2020.