Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ_ΕΒΠ ΤΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ_ΕΒΠ ΤΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κατόπιν της αριθμ. 14/13-07-2020 Πράξης του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής ανακοινώνονται οι οριστικές τοποθετήσεις των μελών ΕΕΠ_ΕΒΠ της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά.

Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ_ΕΒΠ ΤΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ