Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.34/01-10-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.34/01-10-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

1. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς Κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας σε μαθητές δημοτικών σχολείων.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Κρίση και χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμης εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ από λειτουργική υπεραριθμία, απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ- Τροποποιήσεις συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλάις.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

4. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ70 ΕΚΟ-ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

5. Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

6. Ανάθεση καθηκόντων  Προϊσταμένων σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των Πράξεων Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Ενίσχυσης Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Ανακοινοποίηση ανάθεσης λόγω παράλειψης ονόματος. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

7. Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων σε εκπαιδευτικούς Κλάδου ΠΕ60 διθέσιων οργανικά και λειτουργικά νηπιαγωγείων.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

8. Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων σε εκπαιδευτικούς Κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60ΕΑΕ και ΠΕ61.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.34/01-10-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.