Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για να δείτε την Προκήρυξη της Δ.ιεύθυνσης Π.Ε, Πειραιά πατήστε εδώ

Για να δείτε το έντυπο αίτησης Προϊσταμένου/ης πατήστε εδώ

Για να δείτε το Ν. 4547/2018 πατήστε εδώ

Για να δείτε το ΦΕΚ 4412/2018 πατήστε εδώ

Για να δείτε την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.