Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 39/20-10-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 39/20-10-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 39/20-10-2020 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 εξειδικευμένης

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς για παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας σε μαθητές δημοτικών σχολείων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Απαλλαγή εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 από τη θέση Προϊσταμένης -Ορισμός εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 στη θέση Προϊσταμένης Ειδικού Νηπιαγωγείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 39/20-10-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.