Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ Εκ νέου προκήρυξη πλήρωσης κενωθεισών θέσεων Α’ Υποδιευθυντών/ντριών στα 2ο ΔΣ Κορυδαλλού, 4ο ΔΣ Δραπετσώνας και 4ο ΔΣ Σαλαμίνας της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Εκ νέου προκήρυξη πλήρωσης κενωθεισών θέσεων Α’ Υποδιευθυντών/ντριών στα 2ο ΔΣ Κορυδαλλού, 4ο ΔΣ Δραπετσώνας και 4ο ΔΣ Σαλαμίνας της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Για τη σχετική προκήρυξη της Δ.Π.Ε. Πειραιά πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης Υποδιευθυντή πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4412/2018 πατήστε εδώ

Για το ν.4547/2018 πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ Εκ νέου προκήρυξη πλήρωσης κενωθεισών θέσεων Α’ Υποδιευθυντών/ντριών στα 2ο ΔΣ Κορυδαλλού, 4ο ΔΣ Δραπετσώνας και 4ο ΔΣ Σαλαμίνας της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά