Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πατήστε εδώ

ΓΙα το έντυπο Αίτησης Προϊσταμένου/ης πατήστε εδώ

Για το ν.. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018/τ.Α') πατήστε εδώ

Για  το ΦΕΚ 4412/3-10-2018/τ.Β' πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά