ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 43/06-11-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

  • Εκτύπωση

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 43/06-11-2020 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Απαλλαγή και ορισμός εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 σε  θέσεις Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Διαθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 σε παράλληλη στήριξη μαθητή δημοτικού σχολείου για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας της.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και τροποποίηση συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού σχολείου.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

5. Τροποποίση  συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΔΕ λόγω μείωσης ωραρίου.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

6. Ορισμός αναπληρωτών διευθυντών δημοτικών σχολείων διδακτικού έτους 2020-2021.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

7. Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

8. Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Ε.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

9. Επανατοποθετήσεις μομίμων εκπαιδευτικών Π.Ε.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ