ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΡΑΞΗ 33/25-11-2021

  • Εκτύπωση

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 33/25-11-2021 Πράξη του ανακοινώνει:

1.Εξέταση αιτημάτων επανατοποθέτησης-τροποποίησης-συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών (1η ανακοινοποίηση).

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας σε μαθητή.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ.