Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ. 

01. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΔΩ 

02. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΔΩ 

03. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΕΠ. (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ). 

04. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΔΩ

05. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΔΩ 

06. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΒΠ/ΕΕΠ ΕΔΩ 

07.  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΔΩ 

08.  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΔΩ 

 09. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΔΩ 

10. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΕΔΩ

11. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΔΩ 

12. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ/ΛΟΧΕΙΑΣ/ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΔΩ 

13. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΔΩ

  • Καιρός