Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Προσωρινή ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 ΖΕΠ. Για το αρχείο πατήστε εδώΓ

Για την ανακοινοποίηση της προσωρινής ανακοίνωσης τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειωμένου Ωραρίου Κλάδου ΠΕ07 πατήστε εδώ

Προσωρινή ανακοίνωση τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειωμένου Ωραρίου  Κλάδου ΠΕ07. Για το αρχείο πατήστε εδώ 

Προσωρινή ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ79_ΠΕ86_ΠΕ91 ΕΑΕ Εξατομικευμένη. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Προσωρινή ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60ΕΑΕ-ΠΕ61 Εξατομικευμένη. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Προσωρινή ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ_ΠΕ71 Παράλληλης στήριξης Α Πειραιά. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Προσωρινή ανακοίνωση τοοθετήσεων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ91 Γενικής Αγωγής. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Προσωρινή ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ11 ΕΑΕ. Για το αρχείο πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70_ΠΕ71 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Α ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08 ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ανακοινοποίηση τοποθετήσεων αναπληρωτών Κλάδου ΠΕ70 Γενικής Αγωγής Α΄ Πειραιά ως προς την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Λιαρούδη και Μητσογιάννη. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ανακοινοποίηση τοποθετήσεων αναπληρωτών Β Πειραιά. Για το αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.40/ 10-9-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για τις επανατοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών Κλάδου 70 πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει προσωρινούς πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Α' Περιοχής Πρόσληψης.

Οι  λοιπές τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν με νεότερη ανάρτηση αύριο 11/9/2018

Για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70ΕΑΕ και ΠΕ71 πατήστε εδώ

Για τις τοποθετήσεις Κλάδου ΠΕ60 Παράλληλης Στήριξης πατήστε εδώ

Για τις τοποθετήσεις Κλάδου ΠΕ70 Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ

Για τις τοποθετήσεις Κλάδου ΠΕ60 Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ

Για τις τοποθετήσεις Κλάδου ΠΕ08 Ειδικής Αγωγής πατήστε εδώ

Για τις τοποθετήσεις Κλάδου ΠΕ08 Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β & Γ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει προσωρινούς πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων Γενικής & Ειδικής Αγωγής Β' & Γ' Περιοχών πρόσληψης.

Για τις τοποθετήσεις της Β΄Περιοχής Πρόσληψης πατήστε εδώ

Για τις τοποθετήσεις της Γ' Περιοχής Πρόσληψης πατήστε εδώ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 8-9-2018

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων Γενικής και Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Α’, Β’ & Γ’ Πειραιά να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης http://dipe-peiraia.att.sch.gr/peiraias/epiloges_anapliroton_form.php το Σάββατο 8/9/2018 & την Κυριακή 9/9/2018.

Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι δηλωθείσες προτιμήσεις θα τοποθετηθούν χωρίς δήλωσή τους, σε εναπομείναντα κενά.

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ70 Α Β & Γ Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ60 Α & Β Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 ΑΜΩ, ΠΕ11, ΠΕ79 ΑΠΩ & ΑΜΩ, ΠΕ86 Β Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδων ΠΕ08 Α΄& Β’ Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδων ΠΕ91  Α΄ και Β΄ Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ07 ΑΜΩ Α & Β Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ06 & ΠΕ86 Γ Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης πατήστε εδώ

Για τα κενά ΖΕΠ Κλάδου ΠΕ70 πατήστε εδώ

Για τα κενά ειδικοτήτων ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ 70 ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ

ΟΙ εκπαιδευτικοί ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86 θα ενημερωθούν με νεότερη ανάρτηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων Γενικής και Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Α’, Β’ & Γ’ Πειραιά να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης http://dipe-peiraia.att.sch.gr/peiraias/epiloges_anapliroton_form.php το Σάββατο 8/9/2018 & την Κυριακή 9/9/2018.

Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι δηλωθείσες προτιμήσεις θα τοποθετηθούν χωρίς δήλωσή τους, σε εναπομείναντα κενά.

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ70 Α Β & Γ Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ60 Α & Β Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 ΑΜΩ, ΠΕ11, ΠΕ79 ΑΠΩ & ΑΜΩ, ΠΕ86 Β Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδων ΠΕ08 Α΄& Β’ Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδων ΠΕ91  Α΄ και Β΄ Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ07 ΑΜΩ Α & Β Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ06 & ΠΕ86 Γ Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης πατήστε εδώ

Για τα κενά ΖΕΠ Κλάδου ΠΕ70 πατήστε εδώ

Για τα κενά ειδικοτήτων ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ 70 ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ

ΟΙ εκπαιδευτικοί ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86 θα ενημερωθούν με νεότερη ανάρτηση.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ