Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ. 17_28 03 2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Πύσπε Πειραιά με την αριθμ. 17/28-03-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας μαθητή Δημοτικού Σχολείου σε εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ70

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.16/22-03-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Πύσπε Πειραιά με την αριθμ.16/22-3-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70.50 και Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ'οίκον διδασκαλίας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 ΔΥΕΠ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.14/13-03-2018

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ 13/9-3-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 13/9-3-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 & ΠΕ20 Πλήρους και Μειωμένου Ωραρίου στις Α' & Β' Περιοχές Τοποθέτησης ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού ΠΕ70 ΔΥΕΠ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70ΕΑΕ Εξειδικευμένη ΕΣΠΑ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60ΕΑΕ Εξειδικευμένη ΕΣΠΑ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Επανατοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού ΠΕ70ΕΑΕ Εξειδικευμένη ΕΣΠΑ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 11_23-2-2018

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει

α) Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 (τακτικού προϋπολογισμού). Για το αρχείο πατήστε εδώ

β) Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60_Απόσπαση εκπαιδευτικού ΠΕ70 και διαθέσεις μονίμων. Για το αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ 10/21-2-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ