Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 9_15-10-2019 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Α΄ Σχολικών Μονάδων . Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθέτηση Προϊσταμένων 2/θ Νηπιαγωγείων. Για το αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 44_9_10_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ.44/09-10-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς Κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας σε μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων

Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 42_2-10-2019 ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά ανακοινώνει:

Ανακοινοποίηση επανατοποθετήσεων αναπληρωτών ως προς την εξατομικευμένη. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Πειραιά. Για το  αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις-αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ-ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένης 1/θ Νηπιαγωγείου. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών -εξέταση αιτημάτων βελτίωσης. Για το αρχείο πατήστε εδώ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει:

ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 82/2-10-2019 

Ανακοινοποίηση πίνακα τοποθετήσεων εξατομικευμένης λόγω παράλειψης ονόματος. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εξειδικευμένη-παράλληλη στήριξη. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εξατομικευμένη. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ενιαίου τύπου. Για το αρχέιο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ενίσχυση . Για το αρχέιο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 07_27 9 2019 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αναστολή καθηκόντων Υποδιευθυντών λόγω μείωσης μαθητικού δυναμικού. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ορισμός Αναπληρωτριών Διευθυντριών 4θεσίων  λειτουργικά Νηπιαγωγείων. Για το αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 41_27_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για τις επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΤΟΔΣ πατήστε εδώ

Για την τροποποίηση συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού λόγω ανατροφής τέκνου πατήστε εδώ

Για τις επανατοποθετήσεις/τροποποιήσεις συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικών Π.Ε. πατήστε εδώ

Για τη συμπλήρωση υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ07 με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Πειραιά πατήστε εδώ

Για την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 για παροχή κατοίκον διδασκαλίας σε νήπια και τη διάθεση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 σε παράλληλη στήριξη μαθητή δημοτικού σχολείου πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων 1/θ Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου/Αναπλήρωση Προϊσταμένου πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων ΕΤΟΔΣ πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Προίσταμένων Νηπιαγωγείων ΕΝΙΣΧΥΣΗ πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ