Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 58_13 12 2017

ΤΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει:

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκαπιδευτικών Κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 παράλληλης στήριξης (πρόσληψη τακτικού προϋπολογισμού)

Για το αρχείο τοποθετήσεων πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 57_11_12_2017

To Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει:

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ΔΥΕΠ. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΠΕ, επανατοποθέτηση αναπληρωτή ΕΑΕ και αναπληρωτές Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.

Για το αρχείο πατήστε εδώ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ, ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ, ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

Για να δείτε τον πίνακα από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα σε ΣΜΕΑΕ/ ΚΕΔΔΥ, πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα σε Διαπολιτισμικά, πατήστε εδώ 

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά από 08-12-2017 έως και 14-12-2017.

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 30/5-12-2017 ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης Πυσπε Πειραιά με την αριθμ.30/5-12-2017 Πράξη του ανακοινώνει:

Την τοποθέτηση Υποδιευθυντή στην κενωθείσα θέση του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.56/5_12_2017 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ.56/5-12-2017 Πράξη του ανακοινώνει:

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των Ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009814 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2017-2018 με την αριθμ. Πρωτ.: 210751/Ε1/1-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΟΥ4653ΠΣ-ΝΗ4)  Υπουργική Απόφαση Πρόσληψης.

Για το αρχείο τοποθετήσεων πατήστε εδώ

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Σχολικό Έτος 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2017-2018 με την αριθμ. Πρωτ.: 210820/Ε1/1-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΚ8Π4653ΠΣ-ΝΨΡ)  Υπουργική Απόφαση Πρόσληψης.

Για το αρχείο τοποθετήσεων Κλάδων ΠΕ11 & ΠΕ60 πατήστε εδώ

Για το αρχείο τοποθετήσεων Κλάδων ΠΕ08 ΠΕ16 ΠΕ32 & ΠΕ70 πατήστε εδώ

Για το αρχείο επανατοποθετήσεων_τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου μόνιμων & αναπληρωτών εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ11 & ΠΕ16 πατήστε εδώ

Για το ανακοινοποιημένο αρχείο επανατοποθετήσεων_τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου μόνιμων & αναπληρωτών εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ11 & ΠΕ16 πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Δ.Υ.Ε.Π.) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Δ.Υ.Ε.Π.) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για να δείτε την ανακοινοποίηση της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για να δείτε την σχετική πρόσκληση πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ