Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ 1/2003, η ψηφοφορία της 7ης Νοεμβρίου 2018 για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ, θα διεξαχθεί από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.50/02-11-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 50/02-11-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΝΙΑΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Επανατοποθετήσεις/Τροποποίηση Συμπλήρωσης Διδακτικού Ωραρίου Μονίμων Εκπαιδευτικών

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

4. Ορισμός Προίσταμένων 1θ Νηπιαγωγείων

Για το ανακοινοποιημένο σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

5. Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

6. Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

7. Τροποποίηση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω ανατροφής τέκνου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

8. Τροποποίηση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Για το ανακοινοποιημένο σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

9. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ11 με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

10. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς Κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 για παροχή κατοίκον διδασκαλίας σε μαθητές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Αττικής και Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Για το σχετικό έγγραφο που αφορά στην ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Αττικής και Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. πατήστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης Προϊσταμένων πατήστε εδώ

Για το Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018-τ.Α') πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4412/3-10-2018-τ.Β' πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για το ανακοινοποιημένο έντυπο αίτησης Διευθυντή/ντριας πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης Διευθυντή/ντριας πατήστε εδώ

Για το Ν.4547/2018 πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4424/5-10-2018/τ.Β' πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ