Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 43/06-11-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 43/06-11-2020 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Απαλλαγή και ορισμός εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 σε  θέσεις Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Διαθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 σε παράλληλη στήριξη μαθητή δημοτικού σχολείου για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας της.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και τροποποίηση συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού σχολείου.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

5. Τροποποίση  συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΔΕ λόγω μείωσης ωραρίου.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

6. Ορισμός αναπληρωτών διευθυντών δημοτικών σχολείων διδακτικού έτους 2020-2021.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

7. Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

8. Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Ε.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

9. Επανατοποθετήσεις μομίμων εκπαιδευτικών Π.Ε.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ. 14/06-11-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά ως Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης με την αριθμ. 14/06-11-2020 Πράξη του, ανακοινώνει:

1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ 70 σε κενωθείσα Υποδιευθυντή Δημοτικού Σχολείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 σε κενωθείσα θέση Προϊσταμένης 2/θ Νηπιαγωγείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 41_26_10_2020 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 41/26-10-2020 Πράξη του ανακοινώνει:

1.  Απαλλαγή εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70, από ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας σε μαθητή δημοτικού σχολείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ11 Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πατήστε εδώ

ΓΙα το έντυπο Αίτησης Προϊσταμένου/ης πατήστε εδώ

Για το ν.. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018/τ.Α') πατήστε εδώ

Για  το ΦΕΚ 4412/3-10-2018/τ.Β' πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 πατήστε εδώ

Εκ νέου προκήρυξη πλήρωσης κενωθεισών θέσεων Α’ Υποδιευθυντών/ντριών στα 2ο ΔΣ Κορυδαλλού, 4ο ΔΣ Δραπετσώνας και 4ο ΔΣ Σαλαμίνας της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Για τη σχετική προκήρυξη της Δ.Π.Ε. Πειραιά πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης Υποδιευθυντή πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4412/2018 πατήστε εδώ

Για το ν.4547/2018 πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 40_ 21-10-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 40/21-10-2020 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ71 για παραχή κατ' οίκον διδασκαλίας σε μαθήτρια Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 σε κενωθείσες θέσεις Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Μείωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ μείωσης ωραρίου. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

4. Αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ - Τροποποίηση συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

5. Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ- Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου-ΠΔΕ-Ενίσχυση

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ