Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 41_27_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για τις επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΤΟΔΣ πατήστε εδώ

Για την τροποποίηση συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού λόγω ανατροφής τέκνου πατήστε εδώ

Για τις επανατοποθετήσεις/τροποποιήσεις συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικών Π.Ε. πατήστε εδώ

Για τη συμπλήρωση υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ07 με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Πειραιά πατήστε εδώ

Για την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 για παροχή κατοίκον διδασκαλίας σε νήπια και τη διάθεση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 σε παράλληλη στήριξη μαθητή δημοτικού σχολείου πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων 1/θ Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου/Αναπλήρωση Προϊσταμένου πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων ΕΤΟΔΣ πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Προίσταμένων Νηπιαγωγείων ΕΝΙΣΧΥΣΗ πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων πατήστε εδώ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2ΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για το Νόμο πατήστε εδώ

Για την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Α' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ 13ο ΔΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, 2ο ΔΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ 13ο ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης Υποδιευθυντή πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4412/3-10-2018/τ.Β' πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ 40/20-9-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜ. 6/20-09-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά ανακοινώνει:

1. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς Κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 για παροχή κατ'οίκον διδασκαλίας σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείου/ Ορισμός Προϊσταμένης λειτουργικά 6θεσίου Ειδικού ΔΣ ως Αναπληρώτριας Διευθύντριας και Διευθύντριας 3θεσίου λειτουργικά ΔΣ ως Προϊσταμένης.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Τοποθετήσεις/ Επανατοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας για συμπλήρωση υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας στην Π.Ε. Πειραιά.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

4. Τροποποίηση Συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικών Π.Ε.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.39/12-09-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 39/12-09-2019 ανακοινώνει:

1. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Διόρθωση τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ08 Α' Πειραιά

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

4. Αρχική - Τροποποίηση συμπλήρωσης υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου μόνιμων κπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ86

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 38_11_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 38/11-09-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Διόρθωση τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ91.01

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ07

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

4. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

5. Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 Ενίσχυση Προσχολικής Αγωγής

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

6. Διόρθωση τοποθετήσεων αναπληρωτών Κλάδου ΠΕ07 Α' Πειραιά

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

 

 

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ