Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για το ανακοινοποιημένο έντυπο αίτησης Υποδιευθυντή/ντριας πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης Υποδιευθυντή/ντριας πατήστε εδώ

Για το Ν. 4547/2018 πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4412/3-10-2018/τ.Β' πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για το ανακοινοποιημένο υπόδειγμα πρακτικού Υποδιευθυντή/ντριας πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα πρακτικού Υποδιευθυντή/ντριας πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.48/15_10_2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 48/15-10-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ08 ΕΤΟΔΣ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Επανατοποθετήσεις- τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 & Ειδικοτήτων

Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Επανατοποθετήσεις-τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.47/11_10_2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 47/11-10-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Τοποθετήσεις_Επανατοποθετήσεις_Τροποποίηση Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Επανατοποθετήσεις_Τροποποίηση Συπλήρωσης Ωραρίου Μονίμων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ05

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Τροποποίηση ορισμού Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

4. Απαλλαγή εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 από κατοίκον διδασκαλία σε νήπιο

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ. 46/08-10-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 46/08-10-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Επανατοποθετήσεις-Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Επανατοποθετήσεις - Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Για την Πράξη Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου πατήστε εδώ

Για την Πράξη Ενίσχυσης Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης πατήστε εδώ

Για ΔΥΕΠ Κλάδου ΠΕ60 πατήστε εδώ

4. Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου διδασκαλίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

5. Τροποποίηση ορισμού Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων 

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

6. Ορισμός Προϊσταμένης Ειδικού Ν/Γ Κορυδαλλού

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

7. Τροποποίηση ορισμού Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων /Ενίσχυση

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής Α’ Πειραιά να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης http://dipe-peiraia.att.sch.gr/peiraias/epiloges_anapliroton_form.php έως την Κυριακή 7/10/2018.

 

Για να δείτε τα κενά ειδικοτήτων Α' Πειραιά πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τα κενά Κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 Α' Πειραιά πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ