Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Απόφαση Αποσπάσεων Γενικής 2019. Για την απόφαση πατήστε εδώ

Απόφαση Αποσπάσεων ΚΕΣΥ 2019. Για την απόφαση πατήστε εδώ

Απόφαση Αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ 2019. Για την απόφαση πατήστε εδώ

Για την υποβολή ενστάσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ανοικτό από τη Δευτέρα, 05-08-2019 για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες έως και την Παρασκευή, 09-08-2019 και ώρα 15:00.

Για την υποβολή αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 19-08-2019 και ώρα 15:00.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Α ΦΑΣΗΣ _ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Για την ανακοίνωση του ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ

Για τον πίνακα τοποθετήσεων Β-Γ φάσης πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΤΗΣ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τον ανακοινοποιημένο πίνακα ικανοποιηθέντων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ06 της Α' Πειραιά πατήστε εδώ

Για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μη ικανοποιηθέντων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ06 της Α' Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα ανακοινοποιημένα εναπομείναντα οργανικά κενά Κλάδου ΠΕ06 της Α' Πειραιά πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 & ΠΕ70 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τον πίνακα ικανοποιηθέντων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ

Για τον πίνακα μη ικανοποιηθέντων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ

Για τον πίνακα μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων Ειδικής Αγωγής πατήστε εδώ

Για τον Ονομαστικό Πίνακα εκπιαδευτικών για Β' Φάση Τοποθετήσεων πατήστε εδώ

Για τα εναπομείναντα οργανικά κενά Β' Φάσης πατήστε εδώ

Για τη Δήλωση Τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ Κ.Ε.Σ.Υ.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τον σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ).

Για την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πατήστε εδώ

Για τα οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ