Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 37_10_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 36_6_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 36/6-9-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

Συμπληρωματικές τοποθετήσεις από άλλα ΠΥΣΠΕ/ Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών/Συμπλήρωση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων εντός ΠΥΣΠΕ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ06

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ11, ΠΕ79

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ86

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 35_4_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά ανακοινώνει:

Ανακοινοποίηση πίνακα χαρακτηρισμού λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 ,. Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 από λειτουργική υπεραριθμία, με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ, αιτούμενων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 από λειτουργική υπεραριθμία, με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ, αιτούμενων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ06 από λειτουργική υπεραριθμία, με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ, αιτούμενων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ11 από λειτουργική υπεραριθμία, με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ, αιτούμενων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αιτούμενων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ86 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αιτούμενων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Για σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ με απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης εντός και από άλλα ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ05 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και εντός ΠΥΣΠΕ. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ05. Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ08 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ/Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ91.01. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

΄Συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων. Για το σχετικό πίνακα πατήστε εδώ

 

 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.

Για την υπουργική απόφαση ανανέωσης απόσπασης πατήστε εδώ

Για την υπουργική απόφαση νέων αποσπάσεων πατήστε εδώ

 

Αποφάσεις Αποσπάσεων σε Ιερές Μητροπόλεις και ΑΕΙ

Για την Απόφαση Αποσπάσεων σε Ιερές Μητροπόλεις πατήστε εδώ

Για την Απόφαση Αποσπάσεων σε ΑΕΙ πατήστε εδώ

Για ενστάσεις για τους λοιπούς φορείς/υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ  από 8-08-2019 έως και τις 13-08-2019 , ενώ για ανακλήσεις   έως και τις 19-08-2019.

 

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ