Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.18/12-03-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 18/12-03-2019 Πράξη του ανακοινώνει 1. Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ06 και 2. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τον Πίνακα πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.17/05-03-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 17/05-03-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 Τακτικού Προϋπολογισμού

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Ορισμός Αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας Δημοτικού Σχολείου και Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ Α' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 34ου ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για την Προκήρυξη πατήστε εδώ

Για το Έντυπο Αίτησης Υποδιευθυντή/ντριας πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4412/3-10-2018/τ.Β' πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το Ν. 4547/2018 πατήστε εδώ

Για την αίτηση Υπεύθυνων ΤΠΕ πατήστε εδώ 

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 5519/2018 πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.16/01-03-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 16/01-03-2019 Πράξη του ανακοινώνει τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 Τακτικού Προϋπολογισμού στη Β' Πειραιά

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ