Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 2019

Για την εγκύκλιο Αποσπάσεων πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

Για το αρχείο κωδικών ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ πατήστε εδώ

Προθεσμία  υποβολής αιτήσεων από 8-8-2019 έως 19-8-2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για την Απόφαση αποσπάσεων σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πατήστε εδώ

Για την Απόφαση αποσπάσεων σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πατήστε εδώ

Για υποβολή ενστάσεων όσον αφορά στις αποσπάσεις σε Διευθύνσεις και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης  οι ημερομηνίες είναι από 06-08-2019  έως και τις 12-08-2019, ενώ για ανακλήσεις έως και τις 19-08-2019.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Για την Απόφαση μεταθέσεων πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Απόφαση Αποσπάσεων Γενικής 2019. Για την απόφαση πατήστε εδώ

Απόφαση Αποσπάσεων ΚΕΣΥ 2019. Για την απόφαση πατήστε εδώ

Απόφαση Αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ 2019. Για την απόφαση πατήστε εδώ

Για την υποβολή ενστάσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ανοικτό από τη Δευτέρα, 05-08-2019 για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες έως και την Παρασκευή, 09-08-2019 και ώρα 15:00.

Για την υποβολή αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 19-08-2019 και ώρα 15:00.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Α ΦΑΣΗΣ _ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Για την ανακοίνωση του ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ

Για τον πίνακα τοποθετήσεων Β-Γ φάσης πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΤΗΣ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τον ανακοινοποιημένο πίνακα ικανοποιηθέντων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ06 της Α' Πειραιά πατήστε εδώ

Για τον ανακοινοποιημένο πίνακα μη ικανοποιηθέντων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ06 της Α' Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα ανακοινοποιημένα εναπομείναντα οργανικά κενά Κλάδου ΠΕ06 της Α' Πειραιά πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ