Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισήμανση: Οι εκπαιδευτικού των οποίων η άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού λήγει έως την 21/6/2018, αναλαμβάνουν υπηρεσία στην οργανική τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ

Οι εκπαιδευτικοί των οποίων λήγει η άδειά τους μετά την 21/6/2018 αναλαμβάνου υπηρεσία στην Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά σύμφωνα με παλαιότερη οδηγία μας.

Για να δείτε την Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ86 & ΠΕ91 ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σημείωση:
Με δεδομένο ότι από 25/5/2018 κατέστη υποχρεωτική η ισχύς του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάρτηση των κάτωθι πινάκων πραγματοποιείται λόγω εκκινήσεως της σχετικής διαδικασίας (Αρ. πρωτ.:190077/Ε1/6-11-2017 Εγκύκλιο Μεταθέσεων ΥΠΠΕΘ) πριν την υποχρεωτική εφαρμογή του ανωτέρω κανονισμού και στο πλαίσιο των συνταγματικών αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τον πίνακα οριστικών τοποθετήσεων πατήστε εδώ

Για τον πίνακα μη ικανοποιηθέντων πατήστε εδώ

Ανάληψη Υπηρεσίας Μονίμων Εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017_2018

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το έντυπο αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας των επαιδευτικών Κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ86 και ΠΕ91 πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06,ΠΕ11,ΠΕ79.01,ΠΕ60,ΠΕ70,ΠΕ05,ΠΕ08,ΠΕ86 & ΠΕ91 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τις Οδηγίες Υποβολής Αίτησης πατήστε εδώ

Για υποβολή ενδιαφέροντος απόσπασης πατήστε εδώ.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ