Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.6/09_02_2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ.6/9-2-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Επανατοποθετήσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Ε.

2. Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ16.01 ΕΑΕ

3. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ70 για κατ' οίκον διδασκαλία μαθητή Δημοτικού Σχολείου

4. Διάθεση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ11 σε παράλληλη στήριξη μαθητή Δημοτικού Σχολείου για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας

Για το σχετικο αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ. 5_1 2 2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ.5/1-2-2018 Πράξη του ανακοινώνει τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης " Ένταξη προσφυγοπαίδων ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα " του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ένταξης 2014-2020 

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.4/26_1_2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 4/26-1-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Α' & Β' Πειραιά 

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Β' Πειραιά

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Επανατοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής - Ανάθεση Υπερωριακής Απασχόλησης σε Εκπαιδευτικό ΠΕ70 για Παροχή Κατοίκον Διδασκαλίας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.2/19_1_2018 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 1_10_1_2018

Tο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει:

Επανατοποθετήσεις_ μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Για το αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.61/21_12_2017 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ