Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.21/10-04-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ με την αριθμ. 21/10-04-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70

2. Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70

3. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

5. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ'οίκον διδασκαλίας σε μαθήτρια δημοτικού σχολείου

6. Ορισμός εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 σε θέση προίσταμένης στην κενωθείσα θέση του Ν/Γ Αγίων Ασωμάτων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.20/05-04-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 20/5-4-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εξειδικευμένης Κλάδου ΠΕ70

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ/ΤΕ, ΕΑΕ, Κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 Τακτικού

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Κλάδων ΠΕ 11 & ΠΕ70 Τακτικού

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους, τη Δευτέρα 8/4/2019.

Τροποποίηση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης

Για την τροποποίηση προκήρυξης  πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Π.Ε. πατήστε εδώ

Για την τροποποίηση προκήρυξης  πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Δ.Ε. πατήστε εδώ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι, για τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β. της με αριθμ. 186387/Ε/22‐11‐2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ‐17Π) εγκυκλίου Μεταθέσεων για το έτος 2018‐2019.

Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά έως και 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Για φέτος, το χρονικό διάστημα υποβολής ορίζεται από 01‐04‐2019 έως και 15‐04‐2019, ημέρα Δευτέρα.

Για να δείτε το έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.04/28-03-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά ως Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, με την αριθμ. 4/28-3-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ79.01 σε θέση Υποδιευθυντή Α' του 34ου ΔΣ Πειραιά.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ