Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 & ΠΕ70 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α' ΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Β' ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗΣ.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ TO ΦΕΚ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ Ν.4473/2017(ΦΕΚ78/30-05-2017/τ.Α') ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 4/Θ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 2017

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΚΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 & ΠΕ70 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16 Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ