Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ86 & ΠΕ91 ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

Για την ανακοίνωση - πρόσκληση υποβολής δήλωσης πατήστε εδώ

Για τα οργανικά κενά πατήστε εδώ

Για τη δήλωση οριστικής τοποθέτησης πατήστε εδώ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ

Για το έντυπο δήλωσης τοποθέτησης πατήστε εδώ

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΤΟΥ 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 25/18-5-2018 Πράξη του ανακοινώνει 

1. Κρίση και Χαρακτηρισμό οργανικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 του 17ου ΔΣ Πειραιά

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ/ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

Ανακοινοποίηση ως προς τα οργανικά κενά Κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων της Α΄ Πειραιά. Η ανακοινοποίηση αφορά στο 43ο Δ.Σ. Πειραιά.

Για το αρχείο πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 24/14-05-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Διαπίστωση μίας οργανικής υπεραριθμίας στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

2. Προσδιορισμό οργανικών κενών Γενικής & Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ανά ειδικότητα και περιοχή μετάθεσης

Για τα οργανικά κενά Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ

Για τα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης πατήστε εδώ

3. Πρόσκληση για Δήλωση Θετικής ή αρνητικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70/ Ανακοίνωση οργανικών κενών ανά ειδικότητα και μεταθετική περιοχή και υποβολή δήλωσης μετάθεσης -τοποθέτησης

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το έντυπο δήλωσης οργανικής υπεραριθμίας πατήστε εδώ

Για το έντυπο δήλωσης τοποθέτησης-βελτίωσης θέσης Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 03/09-05-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 3/9-5-2018 Πράξη του ανακοινώνει:

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ 70 σε κενωνθείσα θέση Υποδιευθύντριας Δημοτικού Σχολείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ