Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ. 48_24 10 2017

ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.  48/24-10-2017 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Επανατοποθετήσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών- Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού με διάθεση από άλλη Διεύθυνση- Ανάθεση κατοίκον διδασκαλίας

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009814 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2017-2018 με την αριθμ. Πρωτ.: 178473/Ε1/23-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΔ44653ΠΣ-ΦΞΩ)  Υπουργική Απόφαση Πρόσληψης.

Αρ. πρωτ. Απόφασης 14477/24-10-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07.

Για το ανακοινοποιημένο αρχείο τοποθετήσεων αναπληρωτών πατήστε εδώ

Για το αρχείο τοποθετήσεων πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση τοποθέτησης στη διεύθυνση www.pyspepeiraia.gr/anaplirotes, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε παρακάτω, έως την Τρίτη 24/10/2017 και ώρα 11:00, στα κενά που εμφανίζονται.

Τα κενά των ειδικοτήτων που ανήκουν σε ομάδα σχολείων (π.χ. 1ο ΔΣ Πειραιά+8ο ΔΣ Πειραιά+13ο ΔΣ Πειραιά) εμφανίζονται μόνο στο πρώτο σχολείο (δηλαδή 1ο ΔΣ Πειραιά). Ολόκληρη η ομάδα σχολείων θα αναλάβει η αντίστοιχη ειδικότητα εμφανίζεται στα κενά που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.dipe-peiraia.att.sch.gr.

Η επεξεργασία των αιτήσεων τοποθέτησης θα γίνει ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα των τοποθετήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Για τα κενά του Κλάδου ΠΕ05 Α & Β Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ07 Α Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19 & ΠΕ32 Α Πειραιά πατήστε εδώ

Για τις οδηγίες υποβολής αίτησης πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ. 47_20 10 2017 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ60 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.  47/20-10-2017 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ:

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Τμήματα Ένταξης ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18»με Κωδικό ΟΠΣ 5009808 του Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» γιατο διδακτικό έτος 2017-2018, με την αριθμ. Πρωτ.: 174845/E1/18-10-2017 Υπουργική Απόφαση Πρόσληψης.

Αρ. πρωτ. Απόφασης 14157/20-10-2017

Για το αρχείο των τοποθετήσεων πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 27/19-10-2017 ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 46_19 10 2017

ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση τοποθέτησης στη διεύθυνση www.pyspepeiraia.gr/anaplirotes, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε παρακάτω, έως την Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 11:00, στα κενά που εμφανίζονται.

Η επεξεργασία των αιτήσεων τοποθέτησης θα γίνει ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα των τοποθετήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Για τον πίνακα με τα κενά πατήστε εδώ

Για τις οδηγίες υποβολής αίτησης πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ