Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.30/17-9-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 30/17-09-2020 Πράξη του ανακοινώνει απόφαση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς Κλάδου ΠΕ70, για παροχή κατ οίκον διδασκαλίας σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ. 6 ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά ως Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης με την αριθμ. 6/17-09-2020 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Τοποθέτηση  εκπαιδευτικού σε κενωθείσα θέση Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Αναστολή καθηκόντων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων λόγω μείωσης μαθητικού δυναμικού

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΘΕΙΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για να δείτε την προκήρυξη της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά πατήστε εδώ

Για το έντυπο Αίτησης Υποψήφιου Διευθυντή πατήστε εδώ

Για το ν. 4547/2018 πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4424/5-10-2018/τ.Β' πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 29_15-9-2020

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά ανακοινώνει:

Ανακοινοποίηση πράξης. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Επανατοποθετήσεις α) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΤΟΔΣ β) μονίμων εκπαιδευτικών και γ ) αναθέσεις υπερωριακής απασχόλησης για κατ οίκον διδασκαλία σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων

Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ανακοινοποίηση της αριθ. πρωτ. Π.Ε. 14824/10-9-2020 απόφασης συμπλήρωσης ωραρίου μονίμων

Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 28_14 -9 -2020

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά ανακοινώνει:

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Για το αρχείο πατήστε εδώ

Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας ΕΤΟΔΣ.

Για το αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 27_11-9-2020

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά ανακοινώνει επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Για το αρχείο πατήστε εδώ.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ