Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Τροποποίηση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης

Για την τροποποίηση προκήρυξης  πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Π.Ε. πατήστε εδώ

Για την τροποποίηση προκήρυξης  πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Δ.Ε. πατήστε εδώ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι, για τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β. της με αριθμ. 186387/Ε/22‐11‐2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ‐17Π) εγκυκλίου Μεταθέσεων για το έτος 2018‐2019.

Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά έως και 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Για φέτος, το χρονικό διάστημα υποβολής ορίζεται από 01‐04‐2019 έως και 15‐04‐2019, ημέρα Δευτέρα.

Για να δείτε το έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.04/28-03-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά ως Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, με την αριθμ. 4/28-3-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ79.01 σε θέση Υποδιευθυντή Α' του 34ου ΔΣ Πειραιά.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.19/28-03-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ.19/28-3-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Επανατοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 

2. Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70- ΕΤΟΔΣ

3. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς Κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας σε μαθητές δημοτικών σχολείων.

4. Ορισμός εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 σε θέσεις αναπληρωτριών Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.18/12-03-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 18/12-03-2019 Πράξη του ανακοινώνει 1. Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ06 και 2. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ' οίκον διδασκαλίας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ