Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 1ΕΑ/2019 ΚΑΙ 2ΕΑ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019 πατήστε εδώ

Για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2019 πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.22/18-04-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 22/18-4-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης.

2. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 Ενίσχυσης Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.21/10-04-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ με την αριθμ. 21/10-04-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70

2. Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70

3. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

5. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ'οίκον διδασκαλίας σε μαθήτρια δημοτικού σχολείου

6. Ορισμός εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 σε θέση προίσταμένης στην κενωθείσα θέση του Ν/Γ Αγίων Ασωμάτων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.20/05-04-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 20/5-4-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εξειδικευμένης Κλάδου ΠΕ70

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

2. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ/ΤΕ, ΕΑΕ, Κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 Τακτικού

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

3. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Κλάδων ΠΕ 11 & ΠΕ70 Τακτικού

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους, τη Δευτέρα 8/4/2019.

Τροποποίηση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης

Για την τροποποίηση προκήρυξης  πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Π.Ε. πατήστε εδώ

Για την τροποποίηση προκήρυξης  πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Δ.Ε. πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ