Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.56/5_12_2017 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ.56/5-12-2017 Πράξη του ανακοινώνει:

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των Ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009814 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2017-2018 με την αριθμ. Πρωτ.: 210751/Ε1/1-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΟΥ4653ΠΣ-ΝΗ4)  Υπουργική Απόφαση Πρόσληψης.

Για το αρχείο τοποθετήσεων πατήστε εδώ

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Σχολικό Έτος 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2017-2018 με την αριθμ. Πρωτ.: 210820/Ε1/1-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΚ8Π4653ΠΣ-ΝΨΡ)  Υπουργική Απόφαση Πρόσληψης.

Για το αρχείο τοποθετήσεων Κλάδων ΠΕ11 & ΠΕ60 πατήστε εδώ

Για το αρχείο τοποθετήσεων Κλάδων ΠΕ08 ΠΕ16 ΠΕ32 & ΠΕ70 πατήστε εδώ

Για το αρχείο επανατοποθετήσεων_τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου μόνιμων & αναπληρωτών εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ11 & ΠΕ16 πατήστε εδώ

Για το ανακοινοποιημένο αρχείο επανατοποθετήσεων_τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου μόνιμων & αναπληρωτών εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ11 & ΠΕ16 πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Δ.Υ.Ε.Π.) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Δ.Υ.Ε.Π.) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για να δείτε την ανακοινοποίηση της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για να δείτε την σχετική πρόσκληση πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων Γενικής και Ειδικής Αγωγής, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση τοποθέτησης στη διεύθυνση www.pyspepeiraia.gr/anaplirotes, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε παρακάτω, έως την Δευτέρα 4/12/2017 και ώρα 12:00, στα κενά που εμφανίζονται.

Τα κενά των ειδικοτήτων που ανήκουν σε ομάδα σχολείων (π.χ. 1ο ΔΣ Πειραιά+8ο ΔΣ Πειραιά+13ο ΔΣ Πειραιά) εμφανίζονται μόνο στο πρώτο σχολείο (δηλαδή 1ο ΔΣ Πειραιά). Ολόκληρη η ομάδα σχολείων θα αναλάβει η αντίστοιχη ειδικότητα εμφανίζεται στα κενά που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.dipe-peiraia.att.sch.gr.

Για τα κενά Κλάδου ΠΕ70 Α & Β Πειραιά πατήστε εδώ

 

Για τα κενά ειδικοτήτων Α & Β Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά ειδικοτήτων ΑΜΩ της Β Πειραιά πατήστε εδώ

Για τα κενά Ειδικής Αγωγής όλων των Κλάδων πατήστε εδώ

Για τις οδηγίες υποβολής αίτησης πατήστε εδώ

Η επεξεργασία των αιτήσεων τοποθέτησης θα γίνει ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα των τοποθετήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 55_24-11-2017

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει:

Επανατοποθετήσεις μονίμων και αναπληρωτών και τοποθέτηση Προϊσταμένης.

Για το αρχείο πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜ.54_15 11 2017 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ. 54_15 11 2017 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ