Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 42_2-10-2019 ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά ανακοινώνει:

Ανακοινοποίηση επανατοποθετήσεων αναπληρωτών ως προς την εξατομικευμένη. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Πειραιά. Για το  αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις-αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ-ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένης 1/θ Νηπιαγωγείου. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών -εξέταση αιτημάτων βελτίωσης. Για το αρχείο πατήστε εδώ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει:

ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 82/2-10-2019 

Ανακοινοποίηση πίνακα τοποθετήσεων εξατομικευμένης λόγω παράλειψης ονόματος. Για το ανακοινοποιημένο αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εξειδικευμένη-παράλληλη στήριξη. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εξατομικευμένη. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ενιαίου τύπου. Για το αρχέιο πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ενίσχυση . Για το αρχέιο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 07_27 9 2019 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αναστολή καθηκόντων Υποδιευθυντών λόγω μείωσης μαθητικού δυναμικού. Για το αρχείο πατήστε εδώ

Ορισμός Αναπληρωτριών Διευθυντριών 4θεσίων  λειτουργικά Νηπιαγωγείων. Για το αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 41_27_9_2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για τις επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΤΟΔΣ πατήστε εδώ

Για την τροποποίηση συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού λόγω ανατροφής τέκνου πατήστε εδώ

Για τις επανατοποθετήσεις/τροποποιήσεις συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικών Π.Ε. πατήστε εδώ

Για τη συμπλήρωση υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ07 με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Πειραιά πατήστε εδώ

Για την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 για παροχή κατοίκον διδασκαλίας σε νήπια και τη διάθεση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 σε παράλληλη στήριξη μαθητή δημοτικού σχολείου πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων 1/θ Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου/Αναπλήρωση Προϊσταμένου πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων ΕΤΟΔΣ πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Προίσταμένων Νηπιαγωγείων ΕΝΙΣΧΥΣΗ πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων πατήστε εδώ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2ΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για το Νόμο πατήστε εδώ

Για την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Α' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ 13ο ΔΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, 2ο ΔΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ 13ο ΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης Υποδιευθυντή πατήστε εδώ

Για το ΦΕΚ 4412/3-10-2018/τ.Β' πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ