Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Τοποθετήσεις ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης "Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα".

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΝΗΣΩΝ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ (ΝΗΣΩΝ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη μονάδα τοποθέτησής τους.

Ενημερώνουμε τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, στις οποίες τοποθετήθηκαν οι ωφελούμενοι στο πλάισιο της Πράξης "Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα", ότι θα τηρούνται παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελούμενων, υπογεγραμμένα από τους ίδιους καθώς και από τους Διευθυντές. Το εβδομαδιαίο ωράριο δεν ξεπερνά τις 40 ώρες. Διευκρινίσεις και σχετικά έντυπα θα σταλούν το συντομότερο δυνατό.

Επισημαίνουμε ότι οι Ψυχολόγοι καλύπτουν ευρύτερες ανάγκες και όχι μόνο της μονάδας τοποθέτησης τους.  

Επανατοποθετήσεις Εκπαιδευτικών

Για να δείτε τις τοποθετήσεις  αναπληρωτών πατήστε εδώ

Για να δείτε τις τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών Β/θμιας πατήστε εδώ

Για να δείτε τις τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών Α/θμιας πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ