Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.23/08-05-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 23/8-5-2019 Πράξη του ανακοινώνει 

1. Επανατοποθετήσεις αναπληρωτριών εκπαιδευτικών ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

2. Απαλλαγή εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 από ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για παροχή κατοίκον διδασκαλίας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 1ΕΑ/2019 ΚΑΙ 2ΕΑ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019 πατήστε εδώ

Για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2019 πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.22/18-04-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 22/18-4-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης.

2. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 Ενίσχυσης Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ.21/10-04-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΠΥΣΠΕ με την αριθμ. 21/10-04-2019 Πράξη του ανακοινώνει:

1. Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70

2. Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70

3. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4. Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ70 ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

5. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ'οίκον διδασκαλίας σε μαθήτρια δημοτικού σχολείου

6. Ορισμός εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60 σε θέση προίσταμένης στην κενωθείσα θέση του Ν/Γ Αγίων Ασωμάτων

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ