Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι Δ/νσης

Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι Δ/νσης

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 144421/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022. Σας επισημαίνουμε ότι :

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 11-11-2021 έως 22-11-2021 και ώρα 23:59, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης (μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ), χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.Αίτηση οριστικής τοποθέτησης υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί χωρίς οργανική θέση που υπηρετούν με θητεία ή και παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά. Επισημαίνεται ότι δεν υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης οι εκπαιδευτικοί που, ενώ υπηρετούσαν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή κατά το σχολικό έτος 2020-2021 και επέλεξαν να παραμείνουν στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ως τις 31-08-2022.


Οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης οποιασδήποτε κατηγορίας στέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα με σκαναρισμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλα τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης με τον τρόπο που αναφέρει η εγκύκλιος (σελ. 3-5). Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου.

Η αποστολή να γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dipe-peiraia.att.sch.gr

(τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-42.24.918).

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

Για το εγχειρίδιο χρήσης Online Συστήματος διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων πατήστε εδώ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ

Για το έγγραφο με αρ. πρωτ.  105271/ΓΔ5/30-8-2021 πατήστε εδώ

Για το σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 115736/Ε1/4-9-2020 πατήστε εδώ

ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά ενημερώνει τους/τις νεοδιοριζόμενους/ες εκπαιδευτικούς για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί από την Πέμπτη 05/08/2021 σχετικά με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων για την πρόσληψή τους.

Επισημαίνουμε ότι όλοι/ες οι νεοδιοριζόμενοι/ες εκπαιδευτικοί θα μισθοδοτηθούν από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας τους με το εισαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) 1 μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής όλων των δικαιολογητικών, του ελέγχου τους από την υπηρεσία και της αναγνώρισης προϋπηρεσίας και τυχόν συναφών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά). Η δε αναγνώριση θα ανατρέχει από ημερομηνία αιτήσεως.

Εφιστούμε την προσοχή στη λεπτομερή μελέτη των οδηγιών που ακολουθούν (0. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ), προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν δυσκολία στην ορθή συμπλήρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών.

0. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ. Πατήστε εδώ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΜ_ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ. Πατήστε εδώ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧ_ΔΙΔΑΚΤ. Πατήστε εδώ

3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ. Πατήστε εδώ

4. ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ. Πατήστε εδώ

5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤ ΣΤΡΑΤΟΥ. Πατήστε εδώ

6. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Πατήστε εδώ

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΙΣΘ ΠΡΟΫΠ. Πατήστε εδώ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Πατήστε εδώ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (ΤΕΚΝΑ). Πατήστε εδώ

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ. Πατήστε εδώ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Πατήστε εδώ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. Πατήστε εδώ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Πατήστε εδώ

 

Περισσότερα Άρθρα...

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι Δ/νσης