Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι Δ/νσης

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Π.Δ. 50/1996 ( Α΄ 45 ), οι μετατιθέμενοι αναλαμβάνουν υπηρεσία στις νέες θέσεις, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ.

  • Καιρός