Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι Δ/νσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ
  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι Δ/νσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ