Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι Δ/νσης Δημοσίευση Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομ. κανονικότητα» καθώς και ρυθμίσεων σχετικά με τις εγγραφές μαθητών/τριών σε Ν/γεία και Δ. Σ. για το σχολ. έτος 20-21
  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι Δ/νσης Δημοσίευση Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομ. κανονικότητα» καθώς και ρυθμίσεων σχετικά με τις εγγραφές μαθητών/τριών σε Ν/γεία και Δ. Σ. για το σχολ. έτος 20-21