Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι Δ/νσης Διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκρότηση τμημάτων επαναλειτουργίας και τη διαδικασία συγκρότησης τμημάτων Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2020- 2021 στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι Δ/νσης Διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκρότηση τμημάτων επαναλειτουργίας και τη διαδικασία συγκρότησης τμημάτων Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2020- 2021 στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης