Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι Δ/νσης

Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι Δ/νσης

ΠΝΠ και εγκύκλιοι για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, εγκύκλιος ΥΠΕΣ 23-3-20 εδώ

Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, εγκύκλιος ΥΠΕΣ 20-3-20 εδώ

Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, εγκύκλιος ΥΠΕΣ 16-3-20 εδώ

Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό, εγκύκλιος ΥΠΕΣ 12-3-20 εδώ

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας, Υπ. Υγείας, 9-3-20 εδώ

Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις  Σχολικές Μονάδες  και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες, Υπ. Υγείας, 5-3-20, εδώ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 20-3-20 εδώ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11-3-20 εδώ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου , 25-2-20 εδώ

Aκύρωση της Αθλητικής Δράσης Σχολικός ΠειραιΑθλητισμός 2019-2020.

Για τo έγγραφο πατήστε εδώ

Διαβίβαση Οδηγιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Για τo διαβιβαστικό  πατήστε εδώ

 
Για τις οδηγίες πατήστε εδώ
 
 
  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι Δ/νσης