Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα

Άρθρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΦΕΚ 4810

Για τις Οδηγίες εφαρμογής νέας ΚΥΑ υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543 για λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών πατήστε εδώ.

Για το ΦΕΚ 4810 Β΄/31-10-2020 πατήστε εδώ.

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα